Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://centrumvoortherapie.nl/
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website van Centrum voor Therapie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel Centrum voor Therapie en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Centrum voor Therapie en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Centrum voor Therapie en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Centrum voor Therapie en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.
Centrum voor Therapie en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De informatie op dergelijke websites is door Centrum voor Therapie en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Centrum voor Therapie en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum voor Therapie en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Centrum voor Therapie en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Centrum voor Therapie – Mari louise Fongers
gevestigd te Tuinstee 61, 1446 HH Purmerend,
Contactgegevens:
www.centrumvoortherapie.nl
centrumvoortherapie@gmail.com

Klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn hoor ik dat natuurlijk graag van u.
In een gesprek kijk ik graag samen met U naar een passende oplossing.
Komen we er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan.
Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl)

In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschillencommissie, de SCAG (www.scag.nl) licentienummer 11379.